Landhotel Gasthof Cramer Wald Wild
Landhotel Gasthof Cramer Wald Wild

Datenschutz

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij houden ons strikt aan de wetten op de gegevensbescherming bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Hierna willen wij u informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en wat dit voor u betekent wanneer u onze website landhotel-cramer.de gebruikt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke verordeningen inzake gegevensbescherming is:

Simone Pollmann-Schweckhorst
Domring 4 – 10
D – 59581 Warstein

Telefon: +49 (2902) 88 1307
E-Mail: spollmann-schweckhorst@warsteiner.com

1. wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat inventarisgegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede gebruiksgegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord.

Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens die op geen enkele manier verwijzen naar een identificeerbare persoon; dit geldt bijvoorbeeld voor geanonimiseerde gegevens uit gebruiks- en dienstverleningsprocessen.

2. Anoniem gebruik en verzameling, verwerking en gebruik van toegangs- en persoonsgegevens

In principe kunt u anoniem surfen op de internetpagina’s van landhotel-cramer.de. Tenzij u ons zelf dergelijke gegevens verstrekt, verzamelen en bewaren wij geen persoonlijke gegevens tijdens uw bezoek aan landhotel-cramer.de. Wanneer u onze website landhotel-cramer.de bezoekt, slaat onze webserver echter bepaalde technische gegevens (zogenaamde toegangsgegevens) op in zogenaamde logbestanden, zoals

– Naam van het opgehaalde bestand
– Datum en tijd van de opvraging
– IP-adres van de computer die toegang heeft
– Browsertype en -versie
– Besturingssysteem gebruikt door de gebruiker
– URL van de laatste pagina die de gebruiker eerder heeft bezocht
– Hoeveelheid overgedragen gegevens
– Status van de opvraging (geslaagd ja/nee)

De in onze logbestanden opgenomen IP-adressen worden uitsluitend gebruikt om storingen in de toegankelijkheid van de op onze servers aangeboden websites beter te kunnen analyseren en verhelpen, om de aangeboden websites vanuit technisch en redactioneel oogpunt te verbeteren en te optimaliseren, en voor eventueel noodzakelijke forensische analyse. Er worden geen statistische evaluaties en/of gebruikersprofielen opgesteld op basis van de gegevens die in de logbestanden zijn opgeslagen.

Bij het gebruik van de volgende via landhotel-cramer.de beschikbare diensten worden uw persoonlijke gegevens verzameld:

– Bij het boeken van de kamers of appartementen

Wij gebruiken de in het kader van het proces verzamelde persoonsgegevens alleen als u ons deze tijdens uw registratie en/of bestelling of in het kader van de contractuele relatie meedeelt. De verstrekking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de sluiting van het desbetreffende contract of voor de afwikkeling van de desbetreffende contractuele relatie. Wij verzamelen en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de contractuele relatie in het kader van artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO met u, d.w.z. in het bijzonder voor de verwerking van uw bestellingen en voor de facturering. Zonder de verstrekking van uw persoonsgegevens kunnen wij u de bovengenoemde diensten niet leveren.

Welke gegevens precies worden verzameld, kunt u lezen in het privacybeleid van het boekingssysteem.

Bij de aanmelding voor bepaalde diensten kan Landhotel Cramer verzoeken om verstrekking van nadere persoonsgegevens om de desbetreffende dienst ter beschikking te kunnen stellen aan de gebruiker.

Bovendien gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens alleen indien en voor zover u daarmee hebt ingestemd of een wettelijke toestemming voor het gebruik bestaat.

3. Links naar andere websites, gebruik van cookies, Google Analytics, sociale plug-ins

a) Hyperlinks

landhotel-cramer.de linkt naar websites van andere aanbieders die niet aan ons gelieerd zijn (derden). Als u op deze links klikt, heeft landhotel-cramer.de geen invloed meer op welke gegevens door deze aanbieders worden verzameld en gebruikt. Meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens is te vinden in het privacybeleid van de desbetreffende aanbieder. Aangezien het verzamelen en verwerken van gegevens door derden uiteraard buiten onze controle valt, kunnen wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

b) Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om deze aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken.

Cookies zijn tekstbestanden die tijdelijk of permanent door de browser van de gebruiker op zijn computer worden opgeslagen. Tijdelijke cookies zorgen voor de consistentie van een communicatieproces. Permanente cookies worden gebruikt om een gebruiker te herkennen. Zo’n permanente cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer de gebruiker de functie “ingelogd blijven op deze computer” selecteert. Door middel van een cookie herkent de website dan dat het dezelfde computer is die automatisch moet worden ingelogd wanneer de pagina later wordt opgeroepen.

U kunt zelf bepalen of uw browser cookies gebruikt. Alle browserprogramma’s bieden de mogelijkheid cookies te deactiveren of te verwijderen. Functies waarvoor de computer moet worden herkend, zijn dan echter niet of slechts in beperkte mate beschikbaar. De functionaliteit van de website wordt dus aangetast als cookies worden gedeactiveerd; onder andere het boeken van een brouwerijbezoek kan worden beperkt.

Onze website gebruikt de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (hierna “Borlabs” genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de herroeping van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de cookie-provider van Borlabs.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u de Borlabs cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs Cookie Consent Technology wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze toestemming te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna “Borlabs” genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de herroeping van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de cookie-provider van Borlabs.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u de Borlabs cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs Cookie Consent Technology wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

U kunt uw cookie-instellingen hier bewerken:

[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Cookie-Einstellungen"/]
c) Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker over pagina’s te herkennen voor de analyse van gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Met behulp van Matomo zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze website door websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Zo kunnen we onder meer nagaan wanneer welke pagina’s werden bekeken en uit welke regio ze komen. Wij verzamelen ook verschillende logbestanden (bv. IP-adres, verwijzer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

IP-anonimisering

Wij gebruiken IP-anonimisering voor de analyse met Matomo. In dat geval wordt uw IP-adres vóór de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen.

Hosting

Wij hosten Matomo exclusief op onze eigen servers zodat alle analyse data bij ons blijft en niet wordt doorgegeven.

d) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder diverse gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Bovendien maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevensrecords aan te vullen en gebruikt het technologieën voor machinaal leren bij de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plugin
U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking
Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Google Analytics E-Commerce Meting
Deze website maakt gebruik van de functie “E-Commerce Measurement” van Google Analytics. Met behulp van e-commercemeting kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online-marketingcampagnes te verbeteren. Dit houdt in dat informatie wordt geregistreerd zoals geplaatste bestellingen, gemiddelde orderwaarde, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die aan de betrokken gebruiker of zijn toestel wordt toegekend.

e) Facebook

Facebook is een sociaal netwerk van het Amerikaanse bedrijf Facebook, Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Facebook-knoppen zijn altijd gemarkeerd met het Facebook-logo. Pas wanneer het pictogram wordt bevestigd (aangeklikt), is er sprake van doorzending en worden persoonsgegevens verwerkt. U kunt meer te weten komen over gegevensverwerking op de Facebook-fanpagina op de volgende link: https://bit.ly/382uc5x

f) Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps geactiveerd is, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in de cache van uw browser om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

4. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens slechts verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van zijn dienstverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Duitsland

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te waarborgen, hebben wij met onze hoster een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

5. Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Indien na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens aan ons door te geven (bijv. rekeningnummer in geval van machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

6. e-handel en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsbetrekking (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door indien dit noodzakelijk is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsafwikkeling.

Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen plaats indien u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Details over de betalingsproviders zijn te vinden in het privacybeleid van het boekingssysteem.

7. doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven indien dit in deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt vermeld, indien het doel van de overeenkomst dit vereist (artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO), indien u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO) en/of indien hiertoe wettelijke toestemming bestaat (artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO). Voor de afwikkeling van de betaling kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de kredietinstelling of de betalingsdienstaanbieder waartoe wij opdracht hebben gegeven.

8. gegevensbeveiliging

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de gebruikers beschermd zijn tegen verlies, onjuiste wijzigingen of ongeoorloofde toegang door derden. In ieder geval hebben alleen bevoegde personen toegang tot uw persoonsgegevens, en alleen voor zover dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden.

De overdracht van bepaalde gevoelige gegevens wordt gecodeerd. Wij maken hiervoor gebruik van de zogenaamde “Secure Socket Layer” (SSL) overdracht. Alle informatie die via deze veilige methode wordt verzonden, wordt gecodeerd voordat zij naar ons wordt verzonden. Door deze code om te zetten in een code worden uw persoonlijke gegevens, zoals naam of adres, gecodeerd door de software van de beveiligde server. Op die manier kunnen deze gegevens tijdens de doorgifte op het internet niet door onbevoegden worden gelezen. De meeste nieuwere browsers ondersteunen deze veilige overdrachtstechniek al.

Alle werknemers van Warsteiner Welt en hun plaatsvervangers zijn tot geheimhouding verplicht, voor zover zij met persoonsgegevens omgaan.

9. Duur van de opslag

Bij beëindiging en volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na het verstrijken van de geldende fiscale en handelsrechtelijke voorschriften gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens.

10. rechten van de betrokken personen

In het kader van de wettelijk geldende bepalingen heeft u verschillende rechten wanneer Warsteiner Welt persoonsgegevens van u verwerkt. Overeenkomstig de juridische terminologie worden personen wier persoonsgegevens worden verwerkt, “betrokkenen” genoemd.

U kunt contact opnemen met Warsteiner Welt met betrekking tot uw hieronder vermelde rechten:

Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig Art. 7 para. 3 p. 1 DS-GVO.

Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DS-GVO

Recht op correctie en aanvulling overeenkomstig art. 16 DS-GVO

Recht op wissen en “vergeten worden” overeenkomstig art. 17 DS-GVO

Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DS-GVO

Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 DS-GVO

Recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 DS-GVO

Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berust, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22 van de GDPR.

Klacht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 77 DS-GVO

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf

Tel.: 0211/38424-0
Fax: +49 211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

11. herroeping van uw toestemming / functionaris voor gegevensbescherming

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Privacybeleid Versie 1.0
Status: maart 2021

Onze partners

Plückers Hoff
Sudhaus Warstein
Domschänke Warstein
Gästehaus Warsteiner Welt
Warsteiner Welt